Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACE 

ÚVODNÍ INFORMACE

Provedením rezervace potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností Balance Blue s.r.o., IČO: `04765664, se sídlem: Kaprova 14/13, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253302 (dále jen “Společnost”).

Rezervační služby Společnosti umožňují provedení snadné a rychlé rezervace v restauraci provozované Společností, a to prostřednictvím internetových stránek www.wrestaurant.cz (dále jen “Internetové stránky”).

Jakýmkoliv používáním Internetových stránek, zejména však provedením rezervace, dáváte souhlas s podmínkami, jakož i se zákonnými požadavky týkajícími se ochrany osobních údajů.

PRAVIDLA REZERVAČNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI

1) PROVEDENÍ REZERVACE

Společnost přijímá rezervace každý den, včetně státních svátků – 24 hodin denně.

Postup pro vytvoření rezervace je následující:

 • Krok 1: Uživatel načte rezervační formulář.
 • Krok 2: Zadá počet osob, datum a čas rezervace.
 • Krok 3: Zobrazí se rezervační záloha k zaplacení, která je závislá na počtu osob pro rezervaci a typu akce. Uživatel následně vyplní požadované údaje z platební karty a klikne na „REZERVOVAT“.
 • Krok 4: Společnost Balance Blue s.r.o., provozovatel restaurace, následně potvrdí platnost rezervace zasláním zprávy na email uživatele jím uvedený.

2) PLATNOST A ZRUŠENÍ REZERVACE

Rezervace je přenosná, tedy rezervace mohou využít i jiné osoby, uživatel. Využití rezervace je jednorázové.

Pro odečtení rezervační zálohy z účtu při návštěvě restaurace, je nutno ukázat personálu restaurace v elektronické/papírové podobě potvrzení rezervace před placením účtu.

Provedenou rezervaci lze zrušit včetně vrácení rezervační zálohy. Informace o storno podmínkách jsou uvedeny v rezervačním formuláři u jednotlivých typů akcí.

OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana osobních údajů poskytnutých, jež Společnost v této souvislosti zpracovává, se řídí samostatnými podmínkami stanovenými v „Pravidlech na ochranu osobních údajů“ dostupným zde.

KLUBOVÉ ČLENSTVÍ

Společnost Balance Blue s.r.o. nabízí klientům restaurace bezplatné členství v klubu. Registrací prostředictvím on-line formuláře a udělením příslušných souhlasů se klient stává členem klubu a získává stříbrnou věrnostní kartu s těmito výhodami:

 • “Cash back” ve výši 10% formou kreditu na veškerou konzumaci jídla a piva v restauraci s výjimkou organizovaných akcí (pokud není uvedeno jinak)
 • “Cash back” ve výši 5% formou kreditu na veškerou útraty za alkoholické nápoje (víno, whisky atd.)
 • “Cash back” se nevztahuje na objednávky přes Dáme Jídlo a/nebo další služby třetích stran
 • Informace o pořádáných akcích a předností rezervace
 • Další slevy a výhody poskytované partnery restaurace

Společnost si vyhrazuje právo nabídnout vybraným členům klubu získání zlaté věrnostní karty s těmito výhodami:

 • “Cash back” ve výši 15% formou kreditu na veškerou konzumaci jídla a piva v restauraci s výjimkou námi pořádaných akcí (pokud není uvedeno jinak)
 • “Cash back” ve výši 7,5% formou kreditu na veškerou útraty za alkoholické nápoje (víno, whisky atd.)
 • “Cash back” se nevztahuje na objednávky přes Dáme Jídlo a/nebo další služby třetích stran
 • Možnost uschování lahví whisky v klubových prostorách pod uzamčením (služby “trezoru”)
 • Přednostní právo na rezervaci VIP salonků
 • Přednostní pozvánky na klubové akce
 • Informace o pořádáných akcích a předností rezervace
 • Další slevy a výhody poskytované partnery restaurace

Kredit je připisován na věrnostní kart vždy nejpozději do 24h od platby a je využitelný oproti dalším platbám v restauraci na základě předložení věrnostní karty. Kredit není možné využít pro platby v e-shopu. Poskytnutý kredit expiruje vždy do 1 roku od jeho poskytnutí.

Registrací v klubu klient vyslovuje souhlas se zasíláním pozvánek na akce, informacích o nabízených výhodách, provozních informacích a marketingových informací obecného charakteru týkajících se výlučně restaurace a služeb poskytovaných společností Balance Blue s.r.o.

INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.wrestaurant.cz

Společnost vyvine maximální úsilí k tomu, aby veškeré informace uvedené na Internetových stránkách byly vždy aktuální, pokud se i přesto vyskytne při poskytnutí některé informace nepřesnost, Společnost se předem za takové nedopatření omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na Internetových stránkách jsou ve výlučném vlastnictví Společnosti, která si k jejich obsahu vyhrazuje veškerá práva. Na Internetových stránkách může být rovněž zobrazena propagace poskytovaných služeb či produktů Společnosti či jejích smluvních partnerů.

Materiály a texty obsažené na Internetových stránkách mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Společnosti, kdy Společnost si zároveň vyhrazuje právo provádět jejich změny a úpravy kdykoliv to bude považovat za vhodné a to bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Veškeré změny podmínek Společnosti nabudou účinnosti 7 dnů ode dne jejich zveřejnění na Internetových stránkách.

PODNĚTY

Společnost Balance Blue s.r.o. si váží jakéhokoliv názoru, podnětu či zpětné vazby svých klientů, které je možné zasílat na emailovou adresu: [email protected]. Společnost si zároveň vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat dle svého uvážení, a to i bez uvedení jména odesílatele.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 7.6.2021.
Datum poslední aktualizace: 6.6.2021

Balance Blue s.r.o.